MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ĐÓN TIẾP, THUYẾT MINH TẠI ĐIỂM NHẰM ĐEM LẠI HIỆU QUẢ CAO VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN
27/10/2018 2:19:08 CH
Khu di tích Kim Liên là nơi lưu giữ những tài liệu, hiện vật thể hiện đậm nét cuộc sống bình dị mà sâu lắng của tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của người tại quê hương; là những bài học chân thực sâu sắc về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư qua sự quan tâm sâu sắc, lời chỉ bảo ân cần của Bác Hồ trong hai lần Người về thăm quê; là trường học thực tiễn sinh động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, yêu nước của quê hương và tư t

 Khu di tích Kim Liên là nơi lưu giữ  những tài liệu, hiện vật thể hiện đậm nét cuộc sống bình dị mà sâu lắng của tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong  gia đình của người tại quê hương; là những bài học chân thực sâu sắc về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư qua sự quan tâm sâu sắc, lời chỉ bảo ân cần của Bác Hồ trong hai lần Người về thăm quê; là trường học thực tiễn sinh động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, yêu nước của quê hương và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với vị trí, chức năng, ưu thế của mình, Khu di tích Kim Liên đã không ngừng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thuyết minh giới thiệu trực tiếp cho khách tham quan; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản sách, ảnh; nói chuyện về Bác Hồ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học; phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt chính trị, truyền thống, tổng kết cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Về thăm Khu di tích Kim Liên chúng ta thấy những giá trị nổi bật và ưu thế đặc biệt của Khu di tích cũng như những đóng góp của Khu di tích trong việc tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong những năm qua; trên cơ sở đó đã được đúc rút thành những kinh nghiệm tâm huyết  nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đối tượng khách tham quan nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. 
Thứ nhất: Để thực hiện tốt công việc đó, Khu di tích Kim Liên đã  xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc đón tiếp học sinh, sinh viên các trường khi họ có yêu cầu, đăng ký  về thăm quê Bác; Bồi dưỡng, tập huấn cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền hướng dẫn nắm rõ những nội dung của bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường. Bao gồm để lồng ghép nội dung tuyên truyền tại điểm cho phù hợp, sinh động cho học sinh, sinh viên khi  họ đến tham quan, học tập tại Khu di tích.  Vai trò của cán bộ thuyết minh viên (hướng dẫn tại điểm) là rất quan trọng. Để buổi tham quan tại Khu di tích  đạt chất lượng, hiệu quả cao, ngoài yêu cầu cao về trình độ hiểu biết, khả năng thuyết trình, đòi hỏi người thuyết minh còn phải có kỹ năng thu hút sự tập trung chú ý của người nghe, có khả năng bao quát mọi thành viên trong đoàn. Trong quá trình thuyết minh, cán bộ thuyết minh có thể đưa ra những câu hỏi, những gợi ý theo chủ đề để người nghe tập trung chú ý, qua đó để củng cố thêm tri thức đã được trang bị
 


Các em học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh tại Di tích Hoàng Trù

 
Thứ hai:  Trung bình mỗi năm Khu di tích Kim Liên tổ chức đón tiếp hàng trăm nghìn lượt học sinh, sinh viên đến tham quan học tập thực tế tại Khu di tích. Từ thực tiễn cho thấy, hoạt động tổ chức tham quan thực tế Khu di tích Kim Liên đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và rất cần thiết đối với công tác giáo dục và giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho các học sinh, sinh viên. Vì vậy Khu di tích kim Liên đã giao cho tổ chức Đoàn thanh niên và phòng TTGD  xây dựng những quy định, quy chế tham quan để hướng dẫn, phổ biến cho các nhà trường, nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp tổ chức nội dung học tập thực tế tại di tích. Nội dung học tâp thực tế mà các học sinh, sinh viên tiếp nhận khi thăm quan rất phong phú, có giá trị thực tiễn cao. Mỗi bài học thực tế từ các Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên đều có sức thuyết phục và cảm hoá sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức của mỗi học sinh, sinh viên.  Tuy nhiên đối tượng học sinh và sinh viên là những người có trình độ nhận thức và sự hiểu biết nhất định. Vì vậy nội dung thuyết minh cần phải đi sâu vào từng chuyên đề và có sự liên hệ theo đối tượng học sinh, sinh viên. Khu di tích Kim Liên xác định cần nâng cao hơn nữa vai trò và mục đích tuyên truyền, các cán bộ làm công tác tuyên truyền phải  có cách tuyên truyền và nội dung tuyên truyền phong phú hơn, sâu sắc  về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào những mốc thời gian, những địa điểm, những hiện vật  để khẳng định một trong những yếu tố để hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh được bắt nguồn từ mạnh nguồn sâu xa là truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình của Người.  Đồng thời  phải biết khai thác các hiện vật dưới các góc độ khác nhau để phù hợp với các đối tượng học sinh, sinh viên và mở rộng hơn nữa các hình thức tuyên truyền, giới thiệu như: sách, truyện, phim ảnh... để cung cấp thêm tư liệu và tăng thêm sự hấp dẫn đối với mỗi chuyến tham quan học tập thực tế.
Thứ ba: Hàng năm, Khu di tích Kim Liên tổ chức kiểm tra đội ngũ thuyết minh  nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm trong nội dung và phương pháp đón tiếp hướng dẫn nhằm để nâng cao chất lượng  đội ngũ làm công tác hướng dẫn cũng như có những đề xuất giải pháp mới để  thu hút khách tham quan nói chung và tầng lớp học sinh, sinh viên nói riêng.
 Có thể khẳng định rằng, hình thức tham quan học tập thực tế tại các  Di tích và Bảo tàng về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung  và Khu di tích Kim Liên nói riêng đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại các  nhà trường. Thực tiễn việc tổ chức tham quan học tập thực tế tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên đã góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu học tập về truyền thống tốt đẹp của quê hương và những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời góp phần quan trọng  trong việc tuyên truyền về Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến với mọi tầng lớp nhân dân. Qua một số kinh nghiệm của Khu di tích Kim Liên trong  công tác đón tiếp thuyết minh tại điểm nhằm đem lại hiệu quả cao với đối tượng học sinh, sinh viên, chúng tôi khẳng định đây là những phương pháp và cách tiếp cận mới cho các học sinh, sinh viên, mang lại hiệu quả thiết thực cao trong công tác giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại các Nhà trường. Đồng thời cũng góp phần quan trọng trong việc thu hút khách tham quan đến với các di tích và bảo tàng lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay
                                                     Lâm Đình Hùng 
                                             Trưởng phòng STKKBQ
 

Thông tin tham quan

Liên kết website