CÔNG ĐOÀN KHU DI TÍCH KIM LIÊN CHỖ DỰA ĐÁNG TIN CẬY CỦA CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
02/12/2014 4:09:19 CH
Chúng tôi vẫn thường hay đùa : “Công đoàn là mẹ, là cha – Đói cơm rách áo thì la công đoàn”. Khen cho ai khéo đặt ra câu nói vui nhưng thật đầy trách nhiệm và cũng rất hữu tình, khiến cho người làm công tác công đoàn lắm lúc phải đau đầu, trăn trở, chịu thương, chịu khó và hi sinh để: “lo cho các con được chu toàn, bằng chị, bằng em”.

Chúng tôi vẫn thường hay đùa : “Công đoàn là mẹ, là cha – Đói cơm rách áo thì la công đoàn”. Khen cho ai khéo đặt ra câu nói vui nhưng thật đầy trách nhiệm và cũng rất hữu tình, khiến cho người làm công tác công đoàn lắm lúc phải đau đầu, trăn trở, chịu thương, chịu khó và hi sinh để: “lo cho các con được chu toàn, bằng chị, bằng em”.
Những ngày đầu mới thành lập (1956), Công đoàn cơ sở Khu di tích Kim Liên với bao khó khăn vất vả, đời sống của cán bộ viên chức còn nghèo, lo ăn cho đủ no còn khó, chỗ ở chủ yếu là tập thể của cơ quan, cơ sở vật chất tồi tàn …, trong hoàn cảnh đó, Ban chấp hành công đoàn của cơ quan đã kịp thời quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời, thăm nom chu đáo, san sẻ cận kề để các đoàn viên yên tâm công tác.
Đến nay, đã gần 60 năm, tất cả dường như đã được thay đổi hoàn toàn, nhắc tới công đoàn Khu di tích Kim Liên, người ta biết đến một công đoàn vững mạnh với rất nhiều thành tích nổi bật như : nhiều năm liền được liên đoàn lao động Tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; đồng chí chủ tịch công đoàn được tặng bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (Đồng chí Nguyễn Thị Hương năm 2011) … trong đó, nổi bật nhất là những hoạt động vì quyền lợi của cán bộ, viên chức và người lao động.
Là một đơn vị làm công tác bảo tồn, tôn tạo và nghiên cứu vể quê hương, gia đình, thời niên thiếu của chủ tịch Hồ chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Bác cũng chính là người đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam - một tổ chức quan trọng đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Thấm nhuần những lời dạy của Bác “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung. Hơn ai hết chúng tôi nhận thức được vai trò của mình là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.
 Với mục tiêu xây dựng Công đoàn cơ sở Khu di tích Kim Liên luôn giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc, xứng tầm với di tích Quốc gia đặc biệt, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp “Bảo tồn và phát huy tác dụng các di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương”. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Thủ trưởng cơ quan, công đoàn cơ sở khu di tích Kim Liên đã không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức, người lao động. Đặc biệt luôn tạo niềm tin và thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động.
           Hàng năm, phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ viên chức, thảo luận rộng rãi, dân chủ trong các tổ công đoàn để bổ sung hoàn thiện các quy chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả.
           Đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn có việc làm và thu nhập ổn định và ngày càng được nâng cao. Tất cả đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội đầy đủ, kịp thời.
          Tổ chức tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với điều kiện đặc điểm của đơn vị.
          Thường xuyên giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, đúng, đủ, kịp thời, đối với CBVC và người lao động, đảm bảo việc làm, tiền lương, tiền công, chế độ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
          Tham gia các cuộc hội nghị giao ban tháng, hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm, hội nghị bình xét nâng lương cho CBVC, người lao động, đồng thời tham gia tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thiết thực mà CNVC- người lao động đang quan tâm.
          Chỉ đạo tốt việc phối hợp hoạt động giữa Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn, tăng cường giám sát, kiểm tra các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC và người lao động.
Triển khai quản lý và tổ chức hoạt động gây quỹ công đoàn, chăm lo đến đời sống, thăm hỏi khi đoàn viên hoặc người thân của đoàn viên bị đau ốm, hoạn nạn, tổ chức phúng viếng kịp thời khi bố mẹ, ông bà của đoàn viên qua đời.
          Tuyên truyền vận động CBVC tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp, xây dựng các loại quỹ.
          Thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức giác ngộ giai cấp công nhân lao động, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của giai cấp công nhân trong giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức cảnh giác với mọi thủ đoạn, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch;  thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
          Tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đến tận đoàn viên công đoàn, nhằm không ngừng nâng cao kiến thức chính trị, kinh tế, pháp luật cho đoàn viên.
          Tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác với các đơn vị trong hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh.
 
Thường xuyên phát động thi đua, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, “ giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBVC,vận động CBVC NLĐ khắc phục khó khăn cố gắng vươn lên thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức tốt phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. Ban chấp hành công đoàn đã duy trì nghiêm túc Quy chế làm việc của BCH  và Ủy ban kiểm tra công đoàn, phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng đồng chí ủy viên phụ trách từng lĩnh vực để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc mọi hoạt động của các tổ công đoàn. Từ đó, kịp thời biểu dương những đoàn viên tích cực và uốn nắn những đoàn viên yếu kém, thiếu ý thức. Phát hiện, những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng
Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở, duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
            Trải qua bao khó khăn với không ít những biến động của đời sống xã hội, Bằng kinh nghiệm thực tiễn và sự nỗ lực cố gắng, công đoàn Khu di tích Kim Liên đã ngày càng lớn mạnh, khằng định được vị trí, vai trò của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều cơ hội nhưng chắc rằng cũng không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên – vẫn còn đó một niềm tin vững chắc - khó khăn, thách thức sẽ phải nhường chỗ cho những thành quả mới bằng nỗ lực và tâm huyết của từng cán bộ công đoàn, bằng sự đoàn kết gắn bó và trách nhiệm của mối cán bộ, viên chức và người lao động để tổ chức Công đoàn sẽ luôn là chỗ dựa tin cậy, là tổ ấm, là “cha mẹ” của CNVC và NLĐ khu di tích Kim Liên – KDT Quốc gia đặc biệt.

 

                                                                                    Thanh Quý – Phòng TT-GD
 

Thông tin tham quan

Liên kết website