THÔNG BÁO TÌM TÁC GIẢ DỰ THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG KHU DI TÍCH KIM LIÊN
04/05/2020 9:13:33 CH

Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng Khu di tích Kim Liên thông báo cho tác giả có mã số dự thi là: 41953 liên hệ ngay với Ban tổ chức cuộc thi để trao đổi một số nội dung cần thiết (do tác giả chỉ gửi tác phẩm và mã số dự thi mà không có thông tin liên lạc).
Thời gian: chậm nhất là ngày 07/5/2020.
Số điện thoại liên hệ: 0983.826426
Khu di tích Kim Liên trân trọng thông báo.
 

Thông tin tham quan

Liên kết website