Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Bảo quản và Trưng bày
02/11/2014 10:12:32 SA

Các hoạt động trong tháng 10 năm 2014
 
          Để phát huy tốt giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương xứ Nghệ đặc biệt là cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những hình ảnh, tư liệu, hiện vật tại nhà trưng bày bổ sung ở Khu di tích lịch sử Kim Liên phục vụ quần chúng nhân dân trong nước và bầu bạn quốc tế.
Được sự đồng ý của Ban giám đốc, sự thẩm định góp ý của HĐKH  cơ quan, trong tháng 10 phòng STKKBQ&TB  đã tiến hành chỉnh lý nhà trưng bày bổ sung những nội dung sau:
- Bổ sung thêm các bài viết, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hai lần  Bác về thăm quê, các bài báo của báo Trung ương và báo địa phương đưa tin về sự kiện này .
- Bổ sung thêm các hiện vật là quyết tâm thư của tập thể cá nhân điển hình gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Bổ sung thêm các hình ảnh, tài liệu, bản trích, thể hiện sự đi lên và phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An qua 45 năm thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ trong bức thư Bác gửi ngày 21/7/1969 cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An
- Làm lại một số bản đồ trưng bày có liên quan đến phần chủ quyền biển đảo của Việt Nam theo chỉ đạo của Cục Di sản.
                                                                                                                                          Phòng STKKBQ&TB
 

Thông tin tham quan

Liên kết website