HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PCCC&CNCH CHO LỰC LƯỢNG PCCC CƠ SỞ
12/08/2021 10:00:13 SA
Ngày 10/8/2021, Khu di tích Kim Liên phối hợp với Đội cảnh sát PCCC & CNCH số 7 tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH tại Hội trường trung tâm dữ liệu và tuyến đường tham quan khu vực quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH đang hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở Khu di tích Kim LiênCác học viên được thực hành công tác chữa cháy

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước trong công tác PCCC, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và các đối tượng khác về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác PCCC; đồng thời nâng cao hiệu quả, đảm bảo an toàn trong công tác PCCC, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành và lực lượng dân phòng trong việc ngăn chặn, cứu chữa ngay khi mới phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.
Qua đợt huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở Khu di tích Kim Liên đã được trang bị kiến thức cơ bản về nghiệp vụ PCCC phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở, củng cố kiến thức nghiệp vụ PCCC, nắm vững các động tác, thao tác... Sử dụng thành thạo các trang thiết bị PCCC, nhằm đáp ứng công tác PCCC tại chỗ.
                                                                      Đặng Trường Lâm

Thông tin tham quan

Liên kết website