HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHU DI TÍCH KIM LIÊN NĂM 2023
09/01/2023 10:59:10 CH

Đồng chí Bùi Công Vinh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều ngày 09/01/2023, Khu di tích Kim Liên tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. 
          Hội nghị có sự tham dự của Đồng chí Bùi Công Vinh - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính kế hoạch, Tổ chức pháp chế, di sản văn hóa và Ban quản lý Quảng Trường Hồ Chí Minh; đồng chí trung tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Phòng Pk02 Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thùy - Phó đội trưởng đại diện Phòng PA03 Công an Tỉnh và đại diện Đội cảnh sát bảo vệ Khu di tích Kim Liên, Đội PCCC và CNCH số 7, công an xã Kim Liên và xã Nam Giang cùng toàn thể viên chức, người lao động Khu di tích Kim Liên.
          Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023; Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2022, phương hướng thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.  
 

Các đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022


12 đồng chí được tăng giấy khen của Giám đốc Sở
 
          Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các đại biểu tham dự đã thảo luận, trao đổi các chỉ tiêu, đưa ra giải pháp thiết thực với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao và đề ra phương hướng thực hiện qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.  
          Đặc biệt, hội nghị được lắng nghe những ý kiến chỉ đạo rất tâm huyết, thấu hiểu và chia sẻ của đồng chí Bùi Công Vinh - UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao. Đồng chí đánh giá cao những thành tích mà đơn vị đã đạt được cũng như những ý kiến thảo luận trong hội nghị. Công tác điều hành quyết liệt, khoa học và sáng tạo. Làm tốt công tác đối ngoại, nâng cao năng lực ngoại ngữ và đặc biệt tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề gắn với công tác thiện nguyện. Thời gian tới, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tăng cường thêm nhiều cuộc nói chuyện ở các vùng miền núi điều kiện khó khăn.  
          Thông qua Hội nghị, Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động Khu di tích Kim Liên quyết tâm thực hiện nghiêm túc những nội dung, chỉ tiêu đã đề ra và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch mà đơn vị đã đề ra trong năm 2023.
Phan Quý

Thông tin tham quan

Liên kết website