ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG HÒA BÌNH - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
30/07/2020 4:22:39 CH
Ngày 30/07/2020 nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ, Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam đã về Khu di tích Kim Liên – Di tích quốc gia đặc biệt tổ chức dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có: Các đồng chí trong đoàn công tác của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ.
Về lãnh đạo tỉnh Nghệ An có:
Đồng chí  Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng  chí lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo huyện Nam Đàn.
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, đoàn đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa kiệt xuất.
            Trước anh linh của Bác Đoàn đại biểu nguyện hứa năm 2020 sẽ phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần  xây dựng Quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác hằng mong muốn.
          Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đã viết vào sổ vàng lưu niệm của Khu di tích Kim Liên:

“... Về Quê hương Nam Đàn
Trước Anh linh của Bác
Vị lãnh tụ thiên tài
Vị cha già dân tộc
Dưới cờ Đảng Quang vinh
Chúng con nguyện một lòng
Theo con đường của Bác
Vì độc lập tự do
Vì ấm no hạnh phúc...”
                                                                                               Bùi Thị Đảm
                                                                                               Phòng TTGD

Thông tin tham quan

Liên kết website