ĐOÀN CÔNG TÁC KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
18/08/2020 2:38:34 CH
Sáng nay 18/8/2020, Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã, Đoàn công tác do Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại Khu di tích Kim Liên.

Tại buổi làm việc đồng chí Trần Quốc Chung - Phó giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - Trưởng đoàn công tác đã kết luận: Khu di tích Kim Liên đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cải cách hành chính. Trong thời gian qua đã làm tốt các công tác: chỉ đạo, điều hành, xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, cải cách thủ tục, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, đặc biệt Khu di tích đã làm tốt công tác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tại Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Khu di tích Kim Liên đã được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước Giai đoạn 2011 – 2020.
 Năm 2019, cán bộ Khu di tích Kim Liên đạt 02 giải khuyến khích tại cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước" do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tổ chức.

Lê Bích Thủy
 
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website