ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
06/10/2023 6:09:58 CH
Sáng 06/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã về thăm Khu Di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn.
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.
 


Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
Cải cách hành chính của Chính phủ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Trong những năm qua, cải cách hành chính là một lĩnh vực được Đảng và Nhà nước đặt biệt quan tâm. Chính phủ đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước. Cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn làm tốt công tác tham mưu CCHC và đạt được chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, biên chế, cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số, góp phần khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.
Lê Bích Thuỷ
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website