NHỮNG LỜI CĂN DẶN CỦA BÁC HỒ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN

    Ngày đăng 28/05/2018

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi  xa nhưng Người vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt nam. Người đã để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và những di sản vô giá đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Những lời dạy bảo, căn dặn Người dành cho các thế hệ, các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là đảng viên, những người cán bộ cách mạng về: đạo đức, lối sống, tư tưởng văn hóa, tác phong nghề nghiệp… cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, là động lực tinh thần cho mỗi chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN.
 Sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những lời dạy, những lời căn dặn của Người dành cho cán bộ, đảng viên nói chung và những lời dặn dò tâm huyết đối với cán bộ, đảng viên tỉnh nhà nói riêng.
     
   Phần1:Những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, đảng viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Suốt một đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ để có đủ sức mạnh hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Về vị trí của cán bộ, Người chỉ rõ cán bộ “là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”. Cụ thể hơn, Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”.
Với tầm nhìn và trí tuệ vĩ đại, Người đã đề ra những yêu cầu, tiêu chuẩn cốt lõi của người cán bộ cách mạng xây dựng xã hội mới. Người khẳng định vị trí, vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ. Cán bộ là gốc của mọi công việc và cái gốc của cán bộ là đạo đức cách mạng. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người nói: ‘Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
 Để làm tròn nhiệm vụ của mình mỗi cán bộ đảng viên phải vừa có đức, vừa có tài, vừa có năng lực, vừa có phẩm chất. Người cán bộ phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, phải kiên quyết “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, phải trung thành, tận tụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, “phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh”. Không những vậy, Người cũng căn dặn Đảng phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau . Trong Di chúc Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đối với mỗi người, việc tu dưỡng đạo đức phải thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư, sinh hoạt, trong học tập, lao động. Một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, cho công dân đó là phải xây đi đôi với chống, lấy xây làm chính. Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đó là điều chúng ta vẫn thấy diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.
       Phần 2: Những lời dặn dò tâm huyết của Bác Hồ đối với cán bộ, đảng viên Nghệ an nói riêng.
Là vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, công việc luôn bộn bề, Bác Hồ kính yêu chỉ về thăm quê hương được 2 lần với 14 bài nói chuyện nhưng Người luôn quan tâm, dõi theo từng bước đi của tỉnh nhà. Người đã có rất nhiều bức thư, điện gửi về cho tỉnh nhà. Mỗi khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ ở quê ra Hà Nội công tác Người đều dành thời gian gặp gỡ, ân cần hỏi thăm về quê hương. Tấm lòng của Bác đối với Nghệ An thật là sâu nặng.
Từ lúc ra đi tìm đường cứu nước về lãnh đạo cách mang Việt nam, Người luôn đau đáu một nỗi niềm nhớ quê hương khắc khoải. Người luôn theo dõi mọi hoạt động của quê hương.
Năm 1957, sau hơn 50 năm xa quê hương, sau bao ngày tháng mong chờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm quê hương lần đầu tiên. Bốn năm sau,  năm 1961 quê hương đã được đón Người về thăm lần thứ 2. Trong những chuyến về thăm quê đó đã để lại những kỷ niệm sáng ngời đạo đức của Bác – một nhân cách lớn song lại vô cùng giản dị, gần gũi. Dẫu xa quê hơn nửa thế kỷ, vẫn giọng nói ấm tình của người con xứ Nghệ, trong buổi nói chuyện với đại biểu nhân dân Nghệ An ngày 14/6/1957, Người nói: “Tôi là người con tỉnh nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay, là lần đầu trở lại thăm tỉnh nhà. Có thể nói là:
Quê hương nghĩa nặng tình cao
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.
 Tình sâu nghĩa nặng với quê hương được thể hiên trong từng lời nói, từng nơi Người thăm. Người muốn đến được nhiều nơi, gặp gỡ nhiều tầng lớp nhân dân. Ai ai cũng được đón nhận ở Người một tình yêu bao la, vô bờ bến. Người đi thăm trại trẻ Miền Nam tại thành phố Vinh, thăm nhà máy điện Vinh, thăm và huấn thị bộ đội Quân khu 4, thăm sư đoàn 324 và trung đoàn 120 ... Ở những nơi Người đến thăm, Người khen ngợi những thành tích đã đạt được và nhắc nhở đồng bào và cán bộ phải ra sức phấn đấu trên mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội  chính trị, quốc phòng an ninh ..
Khi nói chuyện với Hội nghị cán bộ toàn tỉnh Nghệ An ngày 14/6/1957, Người tập trung nói với cán bộ, Đảng viên về ưu điểm, khuyết điểm và nhiệm vụ trước mắt. Theo Người: Đại đa số các đồng chí đã chịu cực, chịu khổ, chịu khó để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao phó. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hiện tượng mất đoàn kết nội bộ và “đây là một khuyết điểm quan trọng”. Không phải ngẫu nhiên lúc nào, ở đâu Người cũng ân cần dặn dò, nhấn mạnh về vấn đề đoàn kết vì đoàn kết có ý nghĩa sống còn, quyết định mọi thành công của cách mạng. Mặt khác, Người cũng phê bình: bệnh suy bì về đãi ngộ và địa vị, làm việc gì cũng sợ khó, tự kiêu tự đại, chưa thực hiện được khẩu hiệu cần, kiệm, liêm, chính  thậm chí có người còn mê tín. Đó là những tồn tại hiện thời trong một số cán bộ, đảng viên và những tồn tại ấy làm suy yếu tổ chức Đảng. Sau đó, Người nhấn mạnh những nhiệm vụ trước mắt của toàn tỉnh, đặc biệt là phải đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Người mong đội ngũ lãnh đạo của tỉnh cùng toàn dân đoàn kết, quyết tâm đưa Nghệ An giàu truyền thống cách mạng thành “một tỉnh gương mẫu”.
Trong chuyến về thăm tỉnh nhà lần hai (12/1961), Người cũng đã thăm và làm việc ở nhiều địa phương trong tỉnh: làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh, thăm xã Nam Liên, thăm nhà máy cơ khí Vinh, thăm trường sư phạm miền núi Nghệ An, thăm HTX Vĩnh Thành (Yên Thành), thăm nông trường Đông Hiếu… Khi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Người căn dặn: “Tất cả cái gì về Quốc kế dân sinh ở Nghệ an là các cô, các chú phụ trách. Muốn như thế thì phải nắm vững nguyên tắc gì: “ Một là: nguyên tắc đoàn kết nội bộ Hai là: nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Muốn dân chủ nội bộ tốt thì cần gì nữa? Phải phê bình, tự phê bình”. Gặp gỡ những cán bộ lão thành cách mạng, Người căn dặn: “các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa... Nếu thế hệ già khôn hơn thế hệ trẻ là không tốt. Thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt. Người ta thường nói: Con hơn cha là nhà có phúc...”.  Những năm tháng cuối đời, sức khỏe của Người yếu dần, dẫu Người không về thăm quê được nhưng Người vẫn luôn dành cho quê hương sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc và những tình cảm vô cùng cao đẹp. Khi tuổi đã cao sức yếu, trước khi đi gặp cụ Các Mác Lênin, Người đã để lại bản di chúc cho toàn Đảng, toàn dân những lời dặn dò tâm huyết. Riêng quê hương , Ngày 19/5/1969 Chủ Tịch Hồ Chí minh gửi tặng bức chân dung đẹp nhất của mình với lời đề tựa “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.
    Tiếp đó, ngày 21/7/1969,  Người đã tự mình đánh máy một bức thư dài hơn 3000 chữ với tình cảm sâu sắc dành riêng cho quê hương. Vẫn không ngoài những băn khoăn, trăn trở của một vị lãnh tụ tối cao đối với tỉnh nhà khi  “kinh tế Nghệ an còn chậm”. Người cũng nêu rõ 4 nhiệm vụ: thực hiện dân chủ, khôi phục và phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu mà Đảng bộ tỉnh phải thực hiện trong thời gian tới. Phải  “tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân” đó chính là điều Người luôn nhấn mạnh, căn dặn đối với mỗi chúng ta. Đồng thời Người mong cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần thường xuyên phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn lắng nghe ý kiến của nhân dân để phát huy những việc tốt, sữa chữa những việc sai, làm công tác tốt hơn. Cuối thư, Người dặn dò: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Chỉ hơn một tháng sau, Người vĩnh biệt chúng ta, đi theo thế giới người hiền, nhân dân Nghệ An đã xem đây như lời trăng trối, lời dặn dò của Người dành cho quê nhà trước lúc Người đi xa. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên quê nhà là tài sản vô giá về mặt tinh thần và tư tưởng, là ngọn đuốc soi đường không chỉ cho trước đây mà còn cho hiện nay và mai sau, để mỗi chúng ta luôn lấy đó làm mục tiêu phấn đấu nhằm hoàn thiện mình hơn, để góp sức cùng toàn dân đưa tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh như Bác hằng mong muốn.
Dương Bích Thủy
Phòng Tuyên truyền giáo dục
KHU DI TÍCH KIM LIÊN
Địa chỉ: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Giấy phép số ......../GP-TTĐT ngày .../.../2014- Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc
Điện thoại: (02383).825.107; (02383).825.115
Email: kdtkimlien@gmail.com