KHU DI TÍCH KIM LIÊN LỢP LẠI MÁI TRANH LÁ MÍA CHO CÁC DI TÍCH
12/03/2020 10:06:58 SA
Để phục vụ tốt công tác đón tiếp khách tham quan trong năm 2020. Căn cứ khảo sát hiện trạng các di tích gốc, Khu di tích Kim Liên tổ chức lợp lại mái tranh lá mía cho các di tích ở khu vực Làng Sen và làng Hoàng Trù.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Khu di tích Kim Liên đã cử những cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác  trùng tu tôn tạo di tích trực tiếp chỉ đạo lựa chọn, thu mua nguồn nguyên  liệu đảm bảo chất lượng và hợp đồng với các nghệ nhân có kỹ thuật đánh tranh, lợp tranh lá mía trong nhân dân quanh vùng để thực hiện.
Việc trùng tu, tôn tạo các di tích là việc làm thường xuyên nhằm tăng cường sự bền vững, khả năng sử dụng, khai thác và phát huy giá trị của di tích, đồng thời  không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.
Đây là một trong những nhiệm vụ  thiết thực của Cán bộ, viên chức, người lao động Khu  di tích Kim Liên nhằm  hướng tới  kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ hội làng Sen  toàn quốc năm 2020.
 

Nguyễn Ngọc Trung
 

Thông tin tham quan

Liên kết website