KHU DI TÍCH KIM LIÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN
12/08/2021 9:00:39 SA
Khu di tích Kim Liên – Nơi được lựa chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, hàng năm đón tiếp nhiều lượt khách tham quan trong nước và quốc tế, ngoài chú trọng công tác tuyên truyền tại các di tích, Khu di tích cũng đặc biệt chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền trực quan cổ động.

Vào các dịp chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021); 91 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2021); 76 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông Tin (28/8/1945 – 28/8/2021); Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 52 (21/7/1969 âm lịch – 21/7/2021 âm lịch); quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Khu di tích Kim Liên đã triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên màn hình Led cỡ lớn tại ngã 3 quê ngoại, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ tại các khu vực quê nội, quê ngoại, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, đường từ Bùng binh lên Núi Chung, Công sở và các khu vực cộng cộng khác.
 


Tuyên truyền phòng cổ động và phòng chống dịch covid-19 tại khu vực quê nội Chủ tịch Hồ Chí Mih


Tuyên truyền các ngày lễ lớn tại cổng khu trưng bày, Khu di tích Kim Liên
 
 Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám trong lích sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền kỷ niệm đã được Khu di tích Kim Liên tổ chức một cách thiết thực, kịp thời, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm nhưng đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 1949/HD-SVHTT ngày 20/7/2021 và Công văn số 2044/SVHTT-QLVH ngày 30/7/2021 của sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An.
                                                                                        Lê Xuân Chung
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website