KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
25/08/2019 10:00:41 SA
Thực hiện kế hoạch công tác GDQP & AN số 429 ngày 31/1/2019 của Hội đồng giáo dục QP & AN tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 253 của Hội đồng GDQP & AN huyện Nam Đàn về công tác GDQP & AN. Sáng 23/ 8/2019, tại Khu di tích Kim Liên, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4. Lớp học có 85 học viên thuộc 3 đơn vị: Trường THPT Mai Hắc Đế, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GD thường xuyên và Khu di tích Kim Liên

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4

Mục đích của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 nhằm trang bị những kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trong tình hình mới; những nội dung cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh, huyện, biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo hiện nay.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí thượng tá Nguyễn Trần Hồng - Phó bí thư đảng ủy quân sự Huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Nam Đàn nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị. Đồng thời đồng chí Nguyễn Trần Hồng cũng đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học. 
Trong thời gian học, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên;….
Nguyễn Ngọc Trung
 

Thông tin tham quan

Liên kết website