ĐOÀN ĐẠI BIỂU ỦY BAN VĂN HÓA GIÁO DỤC THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
07/01/2020 2:10:20 CH
Hôm nay, ngày 07 tháng 01 năm 2020, Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đoàn đại biểu Uỷ ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã về thăm và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Đoàn đại biểu do đồng chí Phan Thanh Bình - Uỷ viên ban chấp hành trung ương Đảng - Uỷ viên Ban thường vụ Quốc Hội - Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn.
Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy - Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An, cùng các đồng chí trong đoàn công tác.
 Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối Người - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Và nguyện hứa với Bác sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

                                                                   Hoàng Thị Trang

Thông tin tham quan

Liên kết website