ĐOÀN ĐẠI BIỂU ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ THĂM KHU DI TÍCH KIM LIÊN
07/12/2020 4:59:10 CH
Chiều ngày 07/12/2020, đoàn đại biểu Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban MTTQ các tỉnh Bắc Trung bộ đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí:
Ngô Sách Thực - Phó chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Các đồng chí trong Ban thường trực, cán bộ, công chức cơ quan ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung bộ.
Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Trung Bộ đã làm tốt vai trò  là cơ sở chính trị của chính quyền nhaand ân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tập h ợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong giờ phút thiêng liêng của buổi lễ, đoàn đại biểu nguyện hứa với Bác mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Lê Bích Thủy

Thông tin tham quan

Liên kết website