ĐOÀN ĐẠI BIỂU KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI KHU DI TÍCH KIM LIÊN
16/12/2019 4:21:28 CH
Sáng ngày 15/11/2019 Đoàn đại biểu Kiểm toán nhà nước đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

 Tham dự buổi lễ có đồng chí  Đào Văn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Đảng ủy, Kiểm toán Trưởng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Ngô Đạt Trí -  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư đoàn thanh niên kiểm toán nhà nước; đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ an, cùng các đồng chí Ban chấp hành Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và hơn 100 đồng chí đoàn viên thanh niên là Đảng viên mới và Đảng viên được chuyển đảng chính thức năm 2019 tham dự buổi lễ.
Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh  luôn giành sự  quan tâm đặc biệt  và  tình  thương yêu sâu sắc đối với thế hệ trẻ. Trong thư gửi Thanh niên Bác viết :" Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên". Và trong bản di chúc của mình, Người  căn dặn:  Đoàn viên Thanh niên  ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".
Đoàn viên thanh niên Kiểm toán nhà nước xin hứa với Bác sẽ  nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đoàn kết một lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

                                                                             Nguyễn Thị Oanh
 

Thông tin tham quan

Liên kết website