ĐOÀN ĐẠI BIỂU BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY NGHỆ AN DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
12/10/2020 9:24:54 SA
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2020, Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), đoàn đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có đồng chí  Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí công chức Ban tổ chức tỉnh ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Đàn cùng tham dự.
Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.  
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác tổ chức, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, công tác xây dựng Đảng đều đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi phải được đáp ứng kịp thời. Trong các giai đoạn đó, Đảng ta đều có các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phù hợp, công tác tổ chức và cán bộ đã tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu mà Đảng và cách mạng đặt ra. Thông qua hoạt động thực tiễn, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Đảng củng cố, phát triển tổ chức của hệ thống chính trị và tuyển chọn được những cán bộ, đảng viên, những chiến sĩ ưu tú, trung kiên cho Đảng, cho cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An xin hứa sẽ tiếp tục đồng sức, đồng lòng, đoàn kết, vượt qua  khó khăn, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới,  xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

                                                                                                        Bùi Bích Đảm
 
 

Thông tin tham quan

Liên kết website