CHI BỘ TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025
29/06/2022 8:21:28 SA
Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐU, ngày 20/4/2022 hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Đảng ủy Khu di tích Kim Liên, chiều ngày 27/6/2022, tại hội trường Trung tâm dữ liệu Khu di tích Kim Liên Chi bộ Tuyên truyền giáo dục tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đ/c Bí thư Đảng ủy tặng hoa Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Kim Liên, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc KDT Kim Liên, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, chi ủy các chi bộ trực thuộc, trưởng các đoàn thể Khu di tích Kim Liên và 19 đồng chí đảng viên Chi bộ Tuyên truyền giáo dục.
Đại hội đã nghe đồng chí Bùi Thị Đảm, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.
Đại hội cũng đã được nghe 03 tham luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ về Công tác nâng cao chất lượng tuyên truyền trong và ngoài di tích với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả, nâng cao chất lượng các hoạt động của tổ công đoàn và chi đoàn…
Trong nhiệm kỳ qua (2020 – 2022), mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch covid 19, nhưng Chi bộ đã lãnh đạo Phòng Tuyên truyền giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiếp cận và đã làm tốt các hình thức tuyên truyền mới như phối hợp làm các phim tư liệu, các video clip, thuyết minh tự động tại các di tích, tuyên truyền trực tuyến, đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội, tranh thủ thời gian dịch bệnh để trau dồi vốn ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, đặc biệt là đào tạo được 7 thuyết minh viên có thể thuyết minh được bằng tiếng Lào.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bảo Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Kim Liên đã biểu dương các thành tích mà chi bộ Phòng Tuyên truyền giáo dục đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Tuyên truyền giáo dục nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, ĐH đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm: đ/c Bùi Thị Đảm - Bí thư chi bộ, đ/c Nguyễn Thị Vinh - Phó Bí thư Chi bộ và đ/c  Phan Thị Quý – chi ủy viên.
 Phạm Thị Oanh – Chi bộ TTGD

Thông tin tham quan

Liên kết website