Bác Hồ với báo chí cách mạng
21/06/2015 2:38:16 CH
Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sự nghiệp báo chí rất vẻ vang điều đó được Người khổ luyện từ khi đang bôn ba tìm đường cứu nước, bởi người hiểu một cách sâu sắc rằng báo chí là một vũ khí sắc bén của cách mạng là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”(Lê Nin) và ngay từ những ngày đầu hoạt động của mình Bác Hồ đã viết báo để phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh có một sự nghiệp báo chí rất vẻ vang điều đó được Người khổ luyện từ khi đang bôn ba tìm đường cứu nước, bởi người hiểu một cách sâu sắc rằng báo chí là một vũ khí sắc bén của cách mạng là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”(Lê Nin) và ngay từ những ngày đầu hoạt động của mình Bác Hồ đã viết báo để phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng.
 Giữa thủ đô Pa ri của nước Pháp, tờ báo “ LePa ria” người cùng khổ  do Bác làm chủ bút và người phát hành đã trở thành ngọn cờ để thức tỉnh, tập hợp các dân tộc thuộc địa của Pháp đứng lên đấu tranh để tự giải phóng cho mình.
Khi đã khẳng được mình trên trường Quốc tế, Bác đã viết hàng trăm bài báo bằng nhiều ngôn ngữ  khác nhau đăng trên các tờ báo ở nước ngoài như ( Nga, Đức, Pháp, Trung quốc…) và gửi nhiều bài về nước để chuẩn bị về mặt tư tưởng, lý luận cho việc sáng lập một chính Đảng cộng sản tại Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và đặt nền móng vững chắc, là người thầy vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945, cùng toàn Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Bác Hồ đã viết hàng ngàn bài báo với những bút danh và thể loại khác nhau, những bài báo đó đã đến với bạn đọc trên toàn thế giới vừa là lời tố cáo tội ác và cuộc chiến tranh phi nghĩa của bọn đế quốc và bè lũ tay sai, vừa là tiếng chuông thức tỉnh lương tri của nhân loại trên thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Đối với trong nước, những bài báo của Bác như những lời hịch, lời khuyên nhủ, động viên ân cần, sự khích lệ, cổ vũ đồng bào, chiến sỹ cả nước, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo… đoàn kết một long để thi đua kháng chiến, kiến quốc.
Đối với cán bộ, đảng viên đó là những lời phê bình thân ái, nghiêm khắc, dẫn dắt mọi người tu dưỡng rèn luyện để phục vụ cách mạng xứng đáng là người đày tớ trung thành của nhân dân.
Riêng đối với những người lấy văn chương, chữ nghĩa làm nghề nghiệp như ( Báo chí, văn hoá, văn nghệ …) thì các tác phẩm của Người là một mẫu mực về cách viết đó là: viết ngắn gọn, dễ hiểu, trung thực và hấp dẫn vì ai mà viết, viết cái gì, lấy tài liệu ở đâu mà viết…
Trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, với những tiếng nói khác nhau, từ nhiều góc cạnh của cuộc sống, báo chí  có thể thường xuyên góp sức vào công việc quan trọng đó với lương tâm, danh dự của mỗi nhà báo, mỗi toà soạn.
Theo chỉ dẫn của Bác Hồ và qua thực tế, chúng ta nhận thức sâu sắc rằng sự góp ý thẳng thắng của nhân dân thông qua sự phán ánh của báo chí đã góp phần làm cho kẻ xấu phải lòi ra và tìm thấy những nhân tài mới. Thực tiễn đã chứng tỏ báo chí có thể làm tốt hai việc lớn có tính mấu chốt nói trên của xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khi trang giấy và ngòi bút của các nhà báo phải thực sự  là vũ khí sắc bén  để chống lại thói hư tật xấu của mỗi người và của xã hội với mục đích làm sao để kêu gọi gột rửa cái xấu, tự chỉnh đốn lại để mỗi cá nhân cũng như mọi tổ chức đều trong sạch hơn, tốt đẹp hơn.
Nếu báo chí mang tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, những thông tin nóng hổi của cuộc sống để Đảng tìm thấy những lời góp ý, xây dựng thông minh từ nhân dân về chủ trương, chính sách, những biện pháp tình huống cụ thể thì Đảng sẽ tìm thấy sức mạnh và sự ủng hộ để dũng cảm hành động hợp với lòng dân và chắc chắn Đảng sẽ loại được khỏi hàng ngũ của mình những kẻ cơ hội, ẩn náu, thay hình đổi dạng để chui vào Đảng, những kẻ quan liêu, tham nhũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ, khi đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng sẽ được củng cố, phát triển song song với những “thông tin báo lại” của Đảng với nhân dân. Như vậy Báo chí sẽ giúp Đảng thực hiện tốt di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần vào việc xây dựng chỉnh đốn Đảng bằng cách riêng của mình
Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tưởng nhớ tới nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, chúng ta càng cảm nhận thêm vẻ đẹp cao quý của nghề làm báo, cảm phục và biết ơn những nhà báo đã góp một phần không nhỏ  trong cuộc chiến đầy cam go, thử thách này, sự cống hiến, hy sinh của họ sẽ góp phần làm cho cái tốt sẽ được nhân lên và cái xấu sẽ từng bước lụi tàn trong cuộc sống của chúng ta.
 

                                                                      Lâm Đình Hùng
                                                          Đảng bộ Khu di tích Kim Liên
 

Thông tin tham quan

Liên kết website