STT Tên đoàn Ngày đăng ký Cán bộ Bộ đội Học sinh Nước ngoài Khác Ghi chú
1 HĐND, UBND, MTTQ xã Phước Thành, Phước Sơn, Quảng Nam 03/05/2014 12 6 0 0 0 HĐND, UBND, MTTQ xã Phước Thành, Phước Sơn, Quảng Nam
2 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 03/05/2014 6 8 0 0 0 Phòng kinh tế hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
3 Câu lạc bộ hưu trí Thái Phiên thành phố Đà Nẵng 03/05/2014 20 10 0 0 0 Câu lạc bộ hưu trí Thái Phiên thành phố Đà Nẵng
4 Trường THCS Quang Trung, TP Thái Nguyên 03/05/2014 0 0 50 0 0 Trường THCS Quang Trung, TP Thái Nguyên
5 Công ty phần mềm Trung Việt 03/05/2014 20 0 0 0 0 Công ty phần mềm Trung Việt thăm quê nội, quê ngoại Bác Hồ
  Tổng cộng có 5 đoàn khách, số lượng 132 gồm 58 24 50 0 0  
Relic management board KIM LIEN
Address: Kim Lien commune, Nam Dan district, Nghe An province
Giấy phép số ......../GP-TTĐT ngày .../.../2014- Bộ Thông tin và Truyền thông
Responsible for content: Mr Nguyen Ba Hoe, Head of
Email: kdtkimlien@gmail.com